Օլիմպիադա

ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ ԱՆՑԱԾ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

Գասպարյան Վանանդ - 11ֆ/մ մաթեմատիկա

Նահապետյան Մերուժան - 10-6 մաթեմատիկա, աշխարհագրություն

Վարդազարյան Սևակ - 10կ/մ կենսաբանություն

Սարգսյան Անի - 10կ/մ կենսաբանություն

Առաքելյան Վահան - 9ա անգլերեն

Բաղդասարյան Սպարտակ - 9ա հ. եկ. պատմ

Գաբրիելյան Մերի - 11-7 հայոց լեզու,գրակ,

Զուրաբյան Անահիտ -10-6 աշխարհագրություն

Դավթյան Տիգրան -11-4 պատմություն

Բադալյան Լիլի -11-1 գրականություն

Թադևոսյան Շողիկ -11-1 գրականություն